www.bansamonprai.com

Demo2 second
www.bansamonprai.com
Demo2 second
www.bansamonprai.com
Demo2 third
www.bansamonprai.com

บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด

บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด ได้ดำเนินการเป็นธุรกิจเครือข่าย โดยท่านประธานชัยมงคล ศรีอุดม ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ คลอโรฟิลล์ บริสุทธิ์ 100% ในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จาก บริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรชั่น เพียงรายเดียวของประเทศไทย และมี อ.ย รับรองถูกต้องจากสหรัฐอเมริกา เลขที่ 21-4-00449-1-0001

ประวัติ บริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรชั่น

ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 โดยใช้ชื่อว่า ดี ซูซ่า ฟู๊ดคอมพานี ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ดี ซูซ่า คอร์ปอเรชั่น และเป็น ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรชั่น ในที่สุด

อ่านต่อ

กิจกรรมบ้านสมุนไพรชัยมงคลผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรขิง ( สินค้าแผน C )

read more

ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด มอส บีบี ครีม ( สินค้าแลกคูปอง )

read more

ผลิตภัณฑ์อานนท์ ( สินค้าแลกคูปอง )

read more